Sut i gwneud fideos cyfryngau cymdeithasol gweithio i chi

Os ydych chi’n rhedeg busnes bach, mae’n debyg eich bod chi eisiau gwybod sut i wneud cyfryngau cymdeithasol gweithio i chi.

Rydyn ni’n betio eich bod wedi colli cyfrif o’r nifer o weithiau y dywedwyd wrthych fod angen ichi fod ar gyfryngau cymdeithasol.

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter mae’r rhestr yn parhau i dyfu, ond mae llawer o fusnesau yn ei chael hi’n anodd ei wneud yn gweithio iddyn nhw. Roeddem o’r farn y byddwn ni’n rhannu profiad busnes bach sydd wedi gwneud cyfryngau cymdeithasol, yn rhywbeth ganolog i’w busnes.

Backstreet Customs yn siop corff ceir yn Nyfnaint ac yn y flwyddyn ddiwethaf maent wedi codi dros 200,000 o wyliau ar YouTube a rhoddodd ganlyniad o 1000au o ‘likes’ ar Facebook, Twitter ac Instagram. Ac mae’r niferoedd hwn o gwsmeriaid posibl wedi dechrau troi’n fusnes newydd. Fe wnaethant hyn trwy postio pethau gwych yn ddyddiol. Mae adolygiadau o gynhyrchion, cynghorion, hunanweithiau a lluniau gwaith ar y gweill yn mynd ymlaen i’w proffiliau o ddydd i ddydd, ac mae ganddo effaith .

Maent yn penderfynu eu bod eisiau cicio eu cynnyrch fideo i fyny lefel, dyma lle rydym ni yn dod i mewn. Cael sneak peek Yn y bling modurol rydym ni’n coginio ar eu cyfer!

Os ydych chi eisiau help i wneud gwaith cymdeithasol i chi, cysylltwch â ni!

Scroll to Top
Skip to content